Детският език като феномен

"Границите на моя език са границите на моя свят" - казва философът Лудвиг Витгенщайн. Затова и колкото езика владеем, толкова различни светове познаваме. Езикът е начин за изразяване на чувствата и мислите на хората. Речта на човека започва да се оформя с неговото раждане. А детският език в това отношение е истински феномен. Всеки един родител с нетърпение очаква да чуе първата дума на детето си, общуването с децата е изключително интересно, защото то ни разкрива един друг свят, който възрастните вече са забравили. Нормите и правилата на езика трябва да се научат, за да говорим и пишем правилно, но за едно дете първото предизвикателство е да научи многото думи, с които се назовават многото понятия. Как се случва това, как от бебешкото гукане се стига до речта, какво трябва да знаем за детския език и има ли поводи родителите да се притесняват, ако детето им измисля свои езикови правила? - отговорите на всички тези въпроси дава професор Велка Попова от Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". С нея разговаря Людмила Борисова.


ВИЖТЕ ОЩЕ

Кога се употребява бройна форма

 Какво е то това бройна форма в българския език и кога задължително трябва да се употребява вместо формата за множествено число.  Защо задължително е да кажем "няколко стола", а не "няколко столове", както и "двама ученици", а не "двама ученика" - припомнете си или пък попълнете знанията си заедно с професор Кина Вачкова от Шуменския университет "Епископ..

публикувано на 21.04.18 в 11:35

Какво не знаем за нашата азбука

„- Много хубаво, браво, Райно. Кажи ми сега, кой изнамери българската азбука? Тоя въпрос позатрудни момичето. То попримигна, за да си докара на ума отговора, зина да каже, но се спря несамоуверено и готово да се смути. Огнянов му помогна: - Нашето  А, Б, Райно, кой го написа? Д етският поглед светна. Райна простря голата си до лакът..

публикувано на 10.02.18 в 09:00

Манасиевата хроника - извор на българската книжнина

Ръкописите от среднобългарския период, освен че свидетелстват за важни събития от нашата история, те са и исторически извор за българския език. Това издание на езиковата рубрика на Радио Шумен, която е съвместна с Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, е посветено точно на един такъв много важен и ценен ръкопис – Манасиевата..

публикувано на 27.01.18 в 09:15

Как да спасим родния си език от ненужната употреба на чужди думи

 „Родна реч, омайна, сладка…” – но такава ли е вече тя с нахлуването на чуждиците, които използваме неоснователно и как изглеждат българските думи, графично изписани с латински букви? Защо се лишаваме от богатството на езика си и защо сме така нехайни към него? – професор Добрина Даскалова от Шуменския университет отговаря на всички тези въпроси в..

публикувано на 15.12.17 в 16:31

Правоговорът - толкова важен, колкото и правописът

И ако досега сте си мислили, че да се пише вярно на български език изисква много учене и старание, то…прави сте. Но не по-малко учене и старание се изисква и да се говори правилно. Защото труд наполовина ще е, ако усвоим безгрешно правописните норми, без да сме наясно как правилно да изговаряме думите. Правилното говорене е поредната тема от..

публикувано на 17.11.17 в 12:59

За езика на/в медиите

Преди 28 години медиите буквално бяха пуснати да лудуват на воля. Освободени от догмите на езика от социализма, те търсеха повече ефективност и ефектност, повече функционалност и лесно я откриха в езика на улицата, жаргона и просторечието. Медийният език стана многообразен. В рубриката, която Радио Шумен прави съвместно с катедрата по „Български..

публикувано на 03.11.17 в 14:53

Как да не сме на "Вие" с учтивата форма в българския език

Да си грамотен, казват, е модерно. И ако това е провокация към учениците, а и не само към тях, да научат езиковите правила, то ние ще добавим - да говориш възпитано и с уважение, е признак на култура. Напоследък учтивата форма на общуване, като че ли започва да изчезва от езика, напълно непознати хора ни говорят на „ти“, на „ти“ се..

публикувано на 20.10.17 в 20:14