Технически характеристики

ДОСТИГАМЕ ДО СЛУШАТЕЛИТЕ СИ С ОСВЕН ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ И С МНОЖЕСТВО ЕФИРНИ ЧЕСТОТИ: