Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

10 милиона лева за програми във висшето образование в проектобюджета за догодина

Учителят на бъдещето - все по-малко лектор и все повече вдъхновител

Министър Вълчев изрази надежда, че ще има средства и поне за едно ново училище в Пловдив

10 милиона лева за национални програми във висшето образование са планирани за първи път в проектобюджета за следващата година. Това съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 

"Все още не е решено колко и какви ще са програмите, но целта им е да стимулират Висшите училища да променят учебните си програми в педагогическите направления, залагайки на компетентностния подход. В него към базовите компетентности на бъдещите учители, към които в последните години се добавят предприемачески, граждански,обществени и дигитални умения, занапред ще трябва да залегнат и такива, свързани с взаимодействие с машини, базирани на изкуствен интелект, разбиране на алгоритми и дигитална креативност". 

Министър Вълчев уточни, че промяната на учебните програми е важна заради ролята на учителя в бъдеще - той да бъде по-малко лектор и повече – вдъхновител. Той ще трябва да провокира интереса на учениците към ученето, а директорите - да стимулират креативните учители. По думите на министъра, това е преходът, който правят образователните системи от 20 към 21 век.

"Част от 10-те милиона лева ще се насочат и към допълнителни стипендии за най-добрите ученици. Това са 10-те % младежи с най-добри резултати от ДЗИ по български език и литература, които след излизане от училище се включат в педагогическо образование и инженерни специалности", уточни министърът.

Вълчев изрази надежда, че от 70-те милиона лева за строителство на детски градини и училища в страната, планирани в бюджета за 2020 година, за Пловдив ще могат да бъдат отделени пари за изграждането на поне едно училище.

В Пловдив министър Красимир Вълчев участва в конференцията „Компетентностно базирано образование и педагогиката на 21 век“, организирано от Катедра „Педагогика и управление на образованието“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.


Галерия