Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Управител на ресторант в Балчик: Ако ни затворят трети път, аз повече няма да отворя

Заведенията се готвят да отворят в началото на март

Георги Матеев в ресторанта, когато дори и през ум не му е минавало, че бизнесът му ще бъде принудително затворен

В Бал­чик рес­то­ран­тьо­ри ос­вен че се ка­нят да от­во­рят в на­ча­ло­то на ид­ния ме­сец, обя­вя­ват и Ос­мо­мар­тен­ски пред­ло­же­ния. Очак­ват офи­циал­на­та за­по­вед на здрав­ни­те влас­ти още та­зи сед­ми­ца, за да мо­гат да се под­гот­вят за от­ва­ря­не­то.

Рес­то­рант "Ака­пул­ко" в гор­на­та част на Бал­чик пла­ни­ра да за­ра­бо­ти още в на­ча­ло­то на март. Нуж­ни са ня­кол­ко дни за под­го­тов­ка - отоп­ле­ние на по­ме­ще­ния­та, връ­ща­не на слу­жи­те­ли­те, кои­то са в неп­ла­тен от­пуск, и за­реж­да­не, ко­мен­ти­ра Геор­ги Ма­теев - уп­ра­ви­тел на це­ло­го­диш­ния рес­то­рант в квар­тал "Лев­ски". "Не ра­бо­тим от 27 ноем­ври м.г. Про­ти­вое­пи­де­мич­ни­те мер­ки и под­по­ма­га­щи­те мер­ки за биз­не­са са не­се­риоз­ни и не са до­ве­ли до ни­що“, смя­та бран­шо­ви­кът. По ду­ми­те му хо­ра­та не са спи­ра­ли да се съ­би­рат по къ­щи­те, кое­то на прак­ти­ка обез­смис­ля зат­ва­ря­не­то на обек­ти­те за хра­не­не. За 12 ме­се­ца два пъ­ти ни зат­во­ри­ха, спом­ня си Ма­теев, осо­бе­но ве­чер­та на 13 март 2020, ко­га­то в при­със­твие­то на по­ли­цаи клиен­ти­те му в пе­тък ве­черна­пус­кат за­ве­де­ние­то. "Ни­как­во пре­дуп­реж­де­ние, по­не ня­кол­ко дни. Аз мно­го не вяр­вам на то­ва пра­ви­тел­ство и се при­тес­ня­вам, че след из­бо­ри­те от­но­во ще има лок­даун. 

Ако зат­во­рим тре­ти път, аз по­ве­че ня­ма да от­во­ря. Пре­на­соч­вам се в дру­га сфе­ра", ка­те­го­ри­чен е рес­то­ран­тьо­рът.

Нае­мът му те­че, пред­пла­тен още ми­на­ла­та го­ди­на. От дър­жа­ва­та по­мощ не е по­лу­чил ни­то сто­тин­ка. Де­кем­ври ре­шил да кан­ди­дат­ства по мяр­ка­та за въз­ста­но­вя­ва­не на 20% от обо­ро­та, за­ра­бо­тен в пред­ход­на­та го­ди­на, за вре­ме­то на при­ну­ди­тел­но­то зат­ва­ря­не. "Ня­мам за­дъл­же­ния към дър­жав­на­та хаз­на. Към край­ния срок ми вър­на­ха до­ку­мен­ти­те, за­що­то не ус­пе­ли да из­ва­дят он­лайн сви­де­тел­ство­то ми за съ­ди­мост. И то за­що­то съм ро­ден в Ка­вар­на. 

Не знам да­ли ще бъ­да под­по­мог­нат, но се на­дя­вам на от­го­вор до края на сед­ми­ца­та, из­пъл­нил съм ус­ло­вия­та. За по­ре­ден път се сблъс­квам със си­туа­ция­та, че по те­ле­ви­зия­та се го­во­ри ед­но, а на прак­ти­ка е дру­го", ра­зо­ча­ро­ван е Ма­теев. По­доб­на е кар­тин­ка­та и при под­по­ма­га­не­то на ра­бот­ни­ци­те, кои­то са в неп­ла­тен. Здрав­ни­те оси­гу­ров­ки на че­ти­ри­ма­та му слу­жи­те­ли са за не­го­ва смет­ка, въп­ре­ки че ня­ма до­хо­ди. А по­мощ­та за тях дош­ла вмес­то през де­кем­ври, чак в края на януа­ри. "Па­ри за по­мен, след ка­то си идеш от глад", въз­му­ти се об­раз­но той.

За­се­га не въз­на­ме­ря­ва да про­ме­ня це­ни­те на яс­тия­та, кои­то сер­ви­ра, въп­ре­ки че в пос­лед­ни­те го­ди­ни циф­ри­те в ма­га­зи­на не са­мо че не спа­дат, но и вър­вят на­го­ре. От дър­жа­ва­та той не нас­тоя­ва за по­мо­щи, а за си­гур­ност, за да мо­же да ра­бо­ти!


ВИЖТЕ ОЩЕ

Силно земетресение разлюля Иран

Земетресение с магнитуд 5,9 е регистрирано в южната иранска провинция Бушехр ,..

публикувано на 18.04.21 в 12:45
Корабът „Елефтериос Венизелос“, закотвен край Пирея, 02 април 2020 г. Гръцките власти обявиха, че около 120 души - включително членове на екипажа и пътници, са заразени с коронавирус, от общо 383 души, които са на борда на кораба. Съдът е бил нает от турски оператор за транспортиране на стотици работници от Турция до Испания, където той не получи разрешение да акостира. След това се обърна обратно към Турция, където властите също отказаха разрешение и в крайна сметка се озова на пристанището в Пирея.

Израел и Гърция подписаха най-голямата си сделка в отбраната

Израел и Гърция подписаха най-голямата сделка в областта на отбраната, сключвана някога помежду им, съобщи днес израелското отбранително министерство, цитирано от Ройтерс. Съгласно споразумението на стойност около 1,65 милиарда долара израелската компания "Елбит системс" (Elbit Systems Ltd.) ще управлява тренировъчен център за гръцките..

публикувано на 18.04.21 в 12:15

Христо Иванов: Не подкрепяме увеличаване на правомощията на президента

ДБ се надява да не им се налага да излъчват министри в правителство на ИТН "Със сигурност ние не подкрепяме увеличаване на правомощията на президента, особено в предизборен период. Не подкрепяме изземване на инициативата на парламента. Ако става дума за това кой ще подписва указа, това не е проблем, но в рамките на дебата ще защитаваме..

публикувано на 18.04.21 в 11:43

Корнелия Нинова отговори на Бойко Борисов

"Да, господин Борисов, чувам викове за оставка пред Позитано от хора ,на които плащате четири години, за да ми вземат главата и да разбиват БСП отвътре,защото само нас не можахте да купите". Така лидерът на БСП Корнелия Нинова отговори на премиера в оставка Бойко Борисов. "Интересно, че в изброяването на имена днес, пропуснахме най-големите си..

публикувано на 18.04.21 в 11:38

Франция спира полетите от и до Бразилия

Франция въвежда задължителна 10-дневна карантина за пътници от Аржентина, Чили и Южна Африка поради нарастващата загриженост относно вариантите на COVID-19, съобщава „Дойче Веле“, цитирайки изявление на кабинета на френския премиер. Френските власти, които вече обявиха във вторник спирането на..

публикувано на 18.04.21 в 11:15

16 ранени в катастрофи през денонощието

Шестнадесет човека са ранени в 12-те катастрофи, регистрирани у нас през миналото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР. В София са станали 23 леки пътно-транспортни произшествия. Няма ранени, нито загинали. От началото на годината 80 човека са загинали по пътищата в България.

публикувано на 18.04.21 в 11:14

Борисов: Разпоредих на Ангелов да възстанови НОЩ, докато се избере друг

Лидерът ГЕРБ и премиерът в оставка Бойко Борисов даде извънреден брифинг в централа на партията. На брифинга присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев , финансовият министър Кирил Ананиев и здравният министър Костадин Ангелов. "Ще започнем с Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като последните дни се опитват да го изкарат едва ли не като..

публикувано на 18.04.21 в 11:10