Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

Музиканти от два континента се събират в Балчик за Дните на класиката

Седем фестивални вечери ни очакват в 11-ото издание на традиционния летен фестивал „Дни на класиката в Балчик“. Всяка вечер от 25 юли до 1 август, с изключение на 31-ви юли, ще има концерти, съобщи директорът на фестивала Сава Тихолов. За пореден път “Дни на кла­си­ка­та в Бал­чик” ще съ­бе­ре по­чи­та­те­ли­те на му­зи­ка­та с из­пъл­ни­те­ли от Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния, Бос­на и Хер­це­го­ви­на, Гер­ма­ния и Бра­зи­лия. Фес­ти­ва­лът ще се про­ве­де на бре­га на мо­ре­то и ще срещ­не пуб­ли­ка­та с учас­тни­ци­те на от­кри­та­та сце­на на Ту­рис­ти­чес­кия и ин­фор­ма­цио­нен цен­тър "Мел­ни­ца­та". Входът е свободен: ….

На­ча­ло­то ще бъ­де да­де­но на 25 юли с кон­церт на пер­ку­сио­нис­тка­та Ви­ви Ва­си­ле­ва - най-мал­ка­та сес­тра на име­ни­тия ци­гу­лар Вас­ко Ва­си­лев. Из­клю­чи­тел­но ат­рак­тив­на­та Ви­ви, жъ­не­ща ус­пе­хи на най-го­ле­ми­те све­тов­ни сце­ни, е по­ка­ни­ла за свой пар­тньор на по­диу­ма бра­зил­ския ки­та­рист Лу­кас Кам­па­ра Ди­низ.

Сред учас­тни­ци­те във фес­ти­вал­ни­те ве­че­ри са му­зи­кан­ти от Ор­кес­тъ­ра на Ру­мън­ско­то на­цио­нал­но ра­дио, На­цио­нал­на­та фил­хар­мо­ния на се­вер­на­та ни съ­сед­ка, джаз­ме­ни­те от "Фън­ка­ле­ро", вир­туоз­ният ки­та­рист от Бос­на и Хер­це­го­ви­на Са­нел Ред­жич, ки­та­рен ан­сам­бъл "Ака­де­ми­ка", сто­лич­ният Фил­хар­мо­ни­чен ду­хов квин­тет и "Квар­то квар­тет". Во­де­щи­те со­лис­ти на опе­ри­те в Бур­гас и Вар­на заед­но с тех­ни­те ор­кес­три ще за­до­во­лят нес­тих­ва­щия ин­те­рес на фес­ти­вал­на­та пуб­ли­ка към во­кал­но­то из­кус­тво. "Дни на кла­си­ка­та в Бал­чик" ще за­вър­шат в пър­вия ден на ме­сец ав­густ с бляс­ка­ва опер­на га­ла на Дър­жав­на опе­ра - Вар­на под ди­ри­ген­тска­та пал­ка на Гри­гор Па­ли­ка­ров.

Ор­га­ни­за­тор на съ­би­тие­то е фон­да­ция "Ака­де­мия кла­си­ка", а Об­щи­на Бал­чик оси­гу­ря­ва фи­нан­со­вия ре­сурс на тра­ди­цион­на­та за Бе­лия град кул­тур­на проя­ва.

Всич­ки съ­би­тия ще бъ­дат из­лъч­ва­ни на жи­во в стра­ни­ца­та на фес­ти­ва­ла, съоб­ща­ват ор­га­ни­за­то­ри­те.

Подробности чуйте от репортажа на Албена Иванова:
ВИЖТЕ ОЩЕ

"Парижката Света Богородица" с премиера в Летния театър във Варна

Варненската опера поставя световноизвестният мюзикъл "Парижката Света Богородица". Спектакълът е по музика на Рикардо Кочанте и ще се играе в петък, 14 август от 21 часа като част от фестивала "Опера в Летния театър". Премиерата не случайно е в навечерието на празника на Варна, денят в който честваме Света Богородица. Постановката на режисьора..

публикувано на 13.08.20 в 14:49
Брегът на надеждата

Художникът Васил Петров с изложба живопис във Варна

  Дни преди празника на Варна Васил Петров спазва дългогодишната традиция, да представи най-новите си живописни платна.  Изложба "Брегът на надеждата" се открива в 18.30 на 13 август в галерия АртМаркони във Варна на ул."Охрид"22.   Васил обича цифрата 13.  За него тя крие специален заряд и таен код. След емблематичната изложба..

публикувано на 13.08.20 в 07:35
Минчо Минчев

Тази вечер във Варна свирят Минчо Минчев-цигулка и Джулио Бозети-обой

Двамата виртуози Минчо Минчев, цигулка, и Джулио Бозети,  обой, гостуват  днес във Варна.  От 20:30 в двора на Археологическия музей  заедно със  „Софийски солисти” ще излязат  на сцената под палката на маестро Пламен Джуров. С този концерт Международният музикален фестивал „Варненско лято“ ще отбележи 60-годишнината от първия публичен концерт на..

обновено на 12.08.20 в 16:13

Оперният певец Емил Иванов с майсторски клас

За четвърта поредна година майсторски клас по оперно пеене в Международната лятна академия "Варненско лято"  има признатият тенор Емил Иванов. Заниманията са в НУИ "Добри Христов".  Емил Иванов е тенор със забележителна кариера – пял е на Арена ди Верона, в Ла Скала, в Метрополитън опера в Ню Йорк, Ковънт гардън в Лондон. Репертоарът му..

публикувано на 12.08.20 в 15:01

Фурор на първата премиера на „Макбет“ във Варна

Александрина Пендачанска бе в ролята на Лейди Макбет. Заедно с великолепната оперна дива спектакъл на световно ниво поднесоха баритонът Кирил Манолов, който се превъплъти в един дълбоко драматичен Макбет, брилянтният тенор Иван Момиров като Макдъф и басът Деян Вачков като Банко. Маестро Найден Тодоров изведе Симфоничния оркестър на Държавна опера Варна на..

публикувано на 12.08.20 в 09:49

На 11 август 1956 г. е открита експозицията на Военноморския музей в сградата в Морската градина

В сградата на бул. „Приморски” №2 във Варна  музеят се помещава и до днес. Година по-рано Морският музей преминава към Министерството на народната отбрана и от тогава се нарича Военноморски музей. Военноморският музей идва на новия си адрес от Девическата гимназия, където е открита първата публична експозиция през 1923 година. Новата,..

публикувано на 11.08.20 в 14:28