Резултати : автор Албена Иванова

Община Балчик

На 8 април ще заседава ОС-Балчик, сесията през март беше отложена заради ковид-19

Отложеното мартенско заседание на Общински съвет – Балчик заради епидемичните мерки се свиква на 8 април. В първите точки от дневния ред се очаква да бъдат преразгледани решения, върнати от областния управител – едното касае точка от..

07.04.21 17:07 |

Изборният ден в Балчик - дъждовен и спокоен

В две съседни секции 4 и 5 в Балчик отчитат различен интерeс на избирателите да упражнят правото си на вот в днешния 4 април. Според председателя на 4-та секция в СУ "Христо Ботев", като се има предвид времето и коронавируса, гласуването върви..

04.04.21 12:23 |

В Балчик гласоподавателите намаляват, СИК се увеличават

Забранява се продажбата и употребата на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, а също така и тяхната консумация на други обществени места в община Балчик за времето от 20.00 часа на 03.04.2021 г. (денят за..

02.04.21 13:07 |

Образуват три допълнителни секции в Балчик

Три допълнителни секции се разкриват в община Балчик за предстоящите избори в неделя - две  секции в лечебни заведения и една подвижна  за гласуване на избиратели под задължителна изолация. 23 заявления са подадени в община Балчик в указания срок..

01.04.21 16:27 |

Разчистват за нови инвестиции района около Мелницата в Балчик

Воен­ни­те имо­ти с от­пад­на­ло пред­наз­на­че­ние меж­ду Мел­ни­ца­та и ри­бар­ско­то прис­та­ни­ще сме­ни­ха соб­стве­ни­ка си ми­на­ла­та го­ди­на. За про­даж­ба­та им бя­ха про­ве­де­ни търгове от Ми­нис­тер­ство на от­бра­на­та ...

31.03.21 09:44 |

Екопрограма в Балчик залага през идните 5 год на инвестиции във ВиК-мрежа, свлачища и зони за отдих

Над 100 милиона лева външно финансиране е нужно за изграждане и реконструкция на водопреносната и канализационна инфраструктура в община Балчик и изграждане на локални пречиствателни станции в малките населени места . Това е записано в..

17.03.21 16:58 |

Детски градини в Балчик с одобрени проекти за развитие способностите на децата

В детската градина „Знаме на мира“ в Балчик скоро предстои да бъде открита площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата, съобщи директорът Иванка Бързакова. Проектът се реализира по национална програма на просветното..

16.03.21 12:32 |

В Медицински център 1 – Балчик е разкрит специализиран имунизационен кабинет

В Медицински център 1 – Балчик е разкрит специализиран имунизационен кабинет, създадена е организация за дейността му и работното време, определени са съответните медицински екипи, които ще работят в него. Днес, 28 януари, бе извършена..

28.01.21 16:00 |

Бъдещето на Тихия кът в Балчик ще се гледа на друга сесия

На заседанието на Общински съвет – Балчик днес бе оттеглено предложението за изменение на подробен устройствен план за имот край Двореца и промяна на граничната улична регулация в съответствие с границите на поземлен имот по кадастралната..

28.01.21 14:05 |

87 % изпълнение на Програмата за управление на общинските имоти за 2020 в Балчик

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г. Това е едно от проектопредложенията, които ще обсъди на  месечната си сесия местният парламент в Балчик на 28 януари. 87 % е изпълнението на..

27.01.21 16:36 |